Výroba nábytku sa nezaobíde bez nábytkových kovaní, ktoré zabezpečujú otváranie, vysúvanie, spájanie alebo zavesenie drevených častí nábytku. Drevené časti dávajú nábytku vzhľad a kovanie dáva vyrobenému nábytku funkčnosť (pri úchytkách a viditeľných častiach samozrejme dotvárajú aj vzhľad nábytku). Z toho vyplýva, HDF že len kvalitné nábytkové kovanie, ktoré je na vysokej úrovni prevedenia, dokáže poskytnúť mechanické vlastnosti potrebné pre kvalitný nábytok.